Payments:

All payments in out shop are supported by Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków. All credit card and e-transfer transaction settlements are carried out via Dotpay.pl.

Delivery methods and costs:

All orders are sent by courier, and the delivery price depends on the total weight of the order and the destination country of shipment. The shipping price is calculated automatically by the system, which is visible after completing all delivery data.

Deadline for completing the order:

Each order is processed within a maximum of 2 business days from the date of receipt of payment.

Terms and conditions:

To read more about Terms and conditions, click here.

Privacy policy:

To read more about Privacy Policy click here.

Formy płatności:

Płatności w sklepie są obsługiwane przez firmę Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Metody i koszty dostawy:

Wszystkie zamówienia wysyłane są przesyłką kurierską, a cena dostawy jest uzależniona od całkowitej wagi zamówienia i docelowego kraju wysyłki. Cena przesyłki jest obliczana automatycznie przez system, co jest widoczne po uzupełnieniu wszystkich danych dostawy.

Termin realizacji zamówienia:

Każde zamówienie jest realizowane w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania płatności.

Regulamin:

W celu zapoznania się z Regulaminem kliknij tutaj.

Polityka prywatności:

W celu zapoznania się z Polityką prywatności kliknij tutaj.